Suvelugemine 2023

Roosna –Alliku raamatukogu osales Järvamaa Keskraamatukogu lasteosakonna poolt korraldatud suvelugemisel. Kaasasin ka Roosna –Alliku Põhikooli.
Suvelugemisest võttis osa 14 õpilast. Osalejad olid :
Aliise Alev (2.kl.), Jarko Nautras (2.kl.), Kerdo Kazlauskas (2.kl.), Lisette Leesalu (3.kl.) Helemai Hein (3.kl.), Lisandra Leim (3.kl.), Gerda Jürgenson (3.kl.), Andra Alev (3.kl.), Kertu
Innos (3.kl.), Gert Talviste (3.kl), Kristella Nautras ( 4.kl.).
Tublimad suvelugejad:
Hanna –Liisa Kangur (5.kl.), luges 8 raamatut, Aveli Peenemaa (3.kl.), luges 6 raamatut ja Sander Kõiv (5.kl) 6 raamatut.

Tänan kõiki osalejaid! Suur tänu õpetajad Jaanika, Made, Õile!

Lugemine loeb! Kohtume raamatukogus!

Viktoria Saarsalu
Roosna –Alliku raamatukogu