Mõisakooliks saamise lugu

1923. aasta detsembris toodi Oetil, Valastis ja Kaarukas asunud külakoolid üle Roosna-Allikule, kuid õppetöö algas mõisahoones 1924. aasta jaanuaris. Alustati 6-klassilise algkoolina. Eriliseks väärtuseks on esimese koolijuhi J. Hinnovi väga põhjalik koolikroonika, milles on alustamise kohta kirjutatud: „Kohtuprotsess Stackelbergiga lõppes viimase sunniviisil väljatõstmisega 17. ja 18. detsembril 1923. Väljakolimine lõppes 18. detsembri hilisõhtul ja kohe samal ööl toodi Järva maavalitsuse poolt saadetud veoautoga osa kooli varandust kohale, sest kardeti, et mõisnik Rahukogu otsuse võib edasi kaevata.“ Tegelik õppetöö algas 1924. aasta 3. jaanuaril, kuna polnud küttepuid, et ruume soojaks kütta.

Kool täna

Roosna-Alliku Põhikool on  õppiv ning muutuv organisatsioon. Peame end innovaatiliseks kooliks teiste koolide seas. Infotehnoloogia kasutamine ainetundides on muutunud tavapäraseks õppemeetodiks. Tavapärane on osavõtt nii maakondlikest kui ka üleriigilistest konkurssidest.

Esimene eduelamus oli osalemine Tiigrihüppe Sihtasutuse üle-eestilises projektis “Sülearvutid õpilastele” 2008/2009. õppeaastal. Teiseks suureks eduelamuseks oli osalemine 2015.  aasta Samsung digipöörde projektis.

Kõige suuremaks tunnustuseks meie kooli õpilastele ja õpetajatele oli 2012/2013. õppeaastal võidetud Tiigrihüppe Sihtasutuse õpilaskonkursside peaauhind 10 000 eurot.

Koolipere on aegade jooksul loonud terve rea Roosna-Alliku koolile omaseid traditsioone – septembris ülekooliline üritus „Reipalt koolipinki“, õpetajatepäev, advendiaeg, kooli sünnipäevanädal, iga 5 aasta järel vilistlaste kokkutulek, 7. klassi ajalootund Järva-Jaani kirikus, Eesti Vabariigi aastapäeval direktori vastuvõtt tublidele ja aktiivsetele õpilastele, koolikonverents ning perepäev, mis rikastavad meid uutest ideedest tulenevate eluväärtustega ja tugevdavad sidet põlvkondade vahel.

Paikkonna hariduse- ja kultuurilugu on oma koha leidnud kooli õppekavas. Koolil on oma töövihikud „Roosna-Alliku lugu“ I ja II osa ja digiajastule kohaselt ka QR-koodidega „Digigiid“. Sama tähtsad on loovus- ja keskkonnaõpetus ning töökasvatus.

Läbi projektitööde on koostatud hulgaliselt õppematerjale ning piirkonda ja mõisalugu tutvustavaid infovoldikuid, brošüüre. Nii jäädvustame ajalugu, mida ei saa unustada ka meie lapsed. Mõisa sümbol valge roos on tihedalt seotud meie koolitegemistesse. Kõrgeima tunnustuse ja tänu sümboliks kingime klaasist valge roosi, mängime “Valge roosi mälumängu” ning pakume „Valge roosi kooki“. Läbi nende tegevuste on valge roos saanud meie mõisa kaubamärgiks, mis lisaks kooli logole ja erinevatele suveniiridele on taotud rauda ja valatud mõisamündiks nimiväärtusega „Viis roosi“, kus viis, kui parim hinne koolis, sümboliseerib mõisa ja kooli seotust. Meil on oma kooli hõbedane ja kuldne „Valge roosi“ märk.

Oma mõisakooli sünnipäeva tähistame iga aasta jaanuarikuu kolmandal nädalal.