Õpiabitunnid

ÕPETAJA

ÕPPEAINE AEG

Silvi Raidoja

Füüsika

Ühiskonnaõpetus

Keemia

Käsitöö

esmaspäev 7. ja 8. tund

kell 13.55- 15.35

Nelli Lepiste -Rannaveer

Muusika

esmaspäev 8. tund kell

14.50- 15.35

kolmapäev 6. ja 7. tund

kell 13.00- 14.40

reede 4. ja 5. tund

kell 11.00- 12.50

Daiana Hanna Madjar

Inglise keel

kolmapäev 6. tund (7. kl õpilane)

kell 13.55- 14.40

teisipäev 6. tund 4.- 5. klassi poisid

 kell 13.00- 13.45

reede 5. tund 4.- 5. klassi tüdrukud                    kell 12.05- 12.50

Heli Järve

Matemaatika

Informaatika

neljapäev 7. ja 8. tund

kell 13.55- 15.35

Vilve Tõnts

Eesti keel ja kirjandus

teisipäev 7. tund

kell 13.55- 14.40 ja  kokkuleppel

Kristi Pärt

Geograafia

Bioloogia

Loodusõpetus

esmaspäev 7. ja 8. tund

kell 13.55- 15.35

Jaanika Alliksoo

3. klass ja 5. kl matemaatika

Ajalugu 7. – 9. klass

teisipäev 7. ja 8. tund

kell 13.55- 15.35

Tuuli Järva

1. klass

5. – 6. klassi ajalugu

neljapäev 7. tund

kell 13.55- 14.40

Made Talts

4. klassi matemaatika

1. klass

reede 5. t (4. kl matem)

kell 12.05- 12.50

Lea Kuldsepp

Vene keel

Kokkuleppel õpetajaga.

Kätlin Merisalu

Kehaline kasvatus

Neljapäev – kokkuleppel õpetajaga.