Õpiabitunnid

Õpiabitundide ajad

Nädalapäev Õppeaine Õpetaja
E 7. tund 13.55-
14.40
loodus, geograafia, bioloogia Kristi Pärt
E 5.kl ja 8.-9. Kl
7.-8. tund 13.55-14.40 ja
14.50-15.35
matemaatika Heli Järve
R 7. kl 5. tund 12.05-
12.50
matemaatika Heli Järve
T 6. tund 13.00-13.45 tüdrukud inglise keel Riina Hiob
R 5. tund 12.05-12.50
poisid
inglise keel Riina Hiob
T 6. tund 13.00-13.45 matemaatika, eesti keel Õile Kalme
T 8. tund 14.50-15.35
ja kokkuleppel ka muul ajal
ajalugu 7.-9. kl, matemaatika
6. kl
Jaanika Alliksoo
K 5. tund 12.05-
12.50
1.klass Jaanika Alliksoo
Kokkuleppeliselt liikumisõpetus Veroonika Heinla
K 8. tund 14.50-
15.35
keemia, füüsika, 7. kl loodus Silvi Raidoja
K 7.-8. tund 13.55-
14.40 ja 14.50-15.35 ja
kokkuleppeliselt
vene keel Eve Siilak
N 7. tund 13.55-14.40
ja kokkuleppeliselt
inglise keel Kristina Lepik
N 6. tund 13.00-13.45 matemaatika 4. kl Made Talts
R 5. ja 6. tund 12.05-
12.50, 13.00-13.45
eesti keel Tarmo Hints
R 4. tund 11.00-11.45 eesti keel 4.kl Kätlin Merisalu