2022-2023 õppeaastal alustavad koolis tööd järgmised huviringid õpilastele

TANTSULINE LIIKUMINE
Esmaspäeviti 14.00-14.50 – mõisa saalis
Juhendaja Elizabeth Lindjärv
Alates 7. novembrist

KÄSITÖÖRING
Teisipäeviti 14.05-14.50 – käsitöö klassis
Juhendaja Aino Leesalu
Alates 1. novembrist

ROBOOTIKA
Neljapäeval 13.00-13.55 – matemaatika klassis
Juhendaja Heli Järve
Alates 3.novembrist

SPORDIRING
Neljapäeval 15.00-15.45
Juhendaja Veroonika Heinla – rahvamajas
Alates 3.novembrist

SPORDIRING
Reedel 14.05-14.50
Juhendaja Elizabeth Lindjärv
Alates 4.novembrist