Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2022/2023. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.-13. juuni 2023
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 12. 13. juuni 2023
Toimumisajad 2022/2023. õppeaastal

4. klassi õpilastele:

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi õpilastele:

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti keel(kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö

sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö

sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023