Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise või vene keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

2020/2021. õppeaasta tasemetööd

Innove koostab järgmiseid tasemetöid.

4. klassi õpilastele:

 • loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;
 • matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi õpilastele:

 • loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a;
 • matemaatika – 28.–29. september 2020. a.

Tasemetööd I kooliastme kohta:

 • 4. klassi õpilastele matemaatika;
 • Eesti õppekeelega kooli õpilastele eesti keel
 • 4. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

Tasemetööd II kooliastme kohta:

 • eesti keele (või eesti keel teise keelena või eesti keel keelekümblusklassidele) e-tasemetöö;
 • 7. klassi õpilastele matemaatika e-tasemetöö;
 • 7. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.