Kooli visioon: Roosna-Alliku Põhikool on ajaloolistele väärtustele ja traditsioonidele tuginev omanäoline mõisakool, mis tagab võimetekohase ning kvaliteetse põhihariduse.

Meie jaoks on tähtsad oma kooli väärtused:

Julgus ja loovus – oleme avatud uuendustele ja põnevatele ideedele, oleme omanäolised, rõõmsad ja leidlikud tegutsejad, innustame üksteist läbi erinevate tegevuste omandama uusi teadmisi, katsetama ja proovima erinevaid võimalusi ja tegevusi.

Hoolivus – tunneme ja austame oma rahva ja kodukoha kultuuri, märkame ja toetame abivajajat, üheskoos loome kooli õhkkonna, mis on mõistev, sõbralik, toetav ja üksteisega arvestav ning viisakat käitumist väärtustav.

Koostöö – hindame üksteise panust, kaasame kooliellu lapsevanemaid ja ümbritsevat kogukonda, pakume võimalustele vastavat huvitegevust.

Ausus ja lugupidamine – oleme ausad tegudes, sõnades ja mõtetes, tunnistame oma eksimusi, oleme tolerantsed, peame kinni kokkulepetest ja täidame neid.

Tegutseme ühise eesmärgi nimel, et meie mõisakool peab ajaga sammu ja õppimine on huvitav.

Koolipere on loonud terve rea Roosna-Alliku koolile omaseid traditsioone, mis rikastavad meid uutest ideedest tulenevate eluväärtustega ja tugevdavad sidet põlvkondade vahel:

• 1. september – tarkusepäev; 9. klass süütab kabelis mälestusküünlad;
• 2. september – liikumispäev;
• spordipäevad, tervist edendavad tegevused;
• advendiaeg, jõuluaja tegevused;
• kontserdid hea akustikaga esinduslikus roosas saalis;
• kooli sünnipäeva nädal;
• iga 5 aasta järel vilistlaste kokkutulek;
• 7. klassi ajalootund Järva-Jaani kirikus;
• Eesti Vabariigi aastapäeval direktori vastuvõtt tublidele ja aktiivsetele õpilastele;
• kogu pere üritused;
• kooli „Aasta tegu“ konkurss.