Kertu Viilup – direktor
e-mail: direktor@r-alliku.paide.ee

Liselle Tombak– õppejuht, HEV koordinaator, Ettevõtliku kooli koordinaator                e-mail:liselle.tombak@gmail.com

Ene Soonsein – sotsiaalpedagoog, teabetoa juhataja
e-mail: info@r-alliku.paide.ee

Heli Järve – õpetaja
e-mail: heli.jarve@r-alliku.paide.ee

Made Talts – õpetaja
e-mail: made.talts@r-alliku.paide.ee

Laura Kapp – noorsootööjuht
e-mail: laura.kapp@r-alliku.paide.ee

Liselle Tombak – loodusõpetus 5.-6. klassile                                                                       email:liselle.tombak@gmail.com

Jaanika Alliksoo – klassiõpetaja, matemaatika, ajalugu, 2. kl klassijuhataja
email: jaanika.alliksoo@r-alliku.paide.ee

Õile Kalme – klassiõpetaja, 3. kl klassijuhataja
e-mail: oile.kalme@r-alliku.paide.ee

Made Talts – klassiõpetaja, matemaatika, 1. kl klassijuhataja
e-mail: made.talts@r-alliku.paide.ee

Ringa Kamarik – muusikaõpetus
e-mail: ringa.kamarik@r-alliku.paide.ee

Silvi Raidoja – loodusaineid, 7. kl klassijuhataja
e-mail: silvi.raidoja@r-alliku.paide.ee

Heli Järve – matemaatika, informaatika, 8. kl klassijuhataja
e-mail: heli.jarve@r-alliku.paide.ee

Tiina Kõiv – abiõpetaja,
e-mail: tiina.koiv@r-alliku.paide.ee

Eda Vespere – abiõpetaja,

Veroonika Heinla – liikumisõpetus, 6. kl klassijuhataja:
e-mail: veroonika.heinla@r-alliku.paide.ee

Eve Siilak – vene keel
e-mail: eve.siilak@r-alliku.paide.ee

Mark Smith– 3.-9. klass inglise keel, 5. kl klassijuhataja
e-mail: mark.smith@r-alliku.paide.ee

Ervin Jürisoo – eesti keel, kirjandus, ajalugu, 9. kl klassijuhataja

Sigrit Piirsoo – kunst, inimeseõpetus, 4. kl klassijuhataja

Aksel Õunapuu – tehnoloogiaõpetus
e-mail: aksel@aravetekk.ee

Diana Soosalu – eesti keele õpetaja Ukrania lastele

Ene Soonsein – sotsiaalpedagoog, teabetoa juhataja

Laura Kapp – noorsootööjuht

Mikk Vissak– majandusjuhataja

Birgit Allmere – administraator, koristaja

Maris Voorel – administraator, koristaja

Sille Pudel – lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Tarmo Alt – kooli pidaja esindaja

Armin Soosalu – kooli vilistlaste esindaja

Tiina Kõiv – kooli õpetajate esindaja

Keidi Eha – õpilasesinduse president

Mirell Kärp – õpilasesinduse asepresident

Lizanne Idavain – lapsevanemate esindaja

Liivika Lindepuu – lapsevanemate esindaja

Eliko Sillamaa – lapsevanemate esindaja

Liisa Pärn – lapsevanemate esindaja

Riina Alev – lapsevanemate esindaja

Mari Tikerpalu – lapsevanemate esindaja

Kooli 1, Roosna-Alliku
73201 Järvamaa
Tel. 3895584
Mob. +37258018835
E-post:
info@r-alliku.paide.ee
roosnaalliku@gmail.com

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu
Tel (+372) 735 0222
e-post: hm@hm.ee

Roosna-Alliku Põhikooli veebikodu meisterdas M.H