Tundide ajad

  1. tund 8.15 – 9.00
  2. tund 9.10 – 9.55
  3. tund 10.05 – 10.50

I-IV klassi söögivahetund + õuevahetund

  1. tund 11.10 – 11.55

V-IX klassi söögivahetund + õuevahetund

  1. tund 12.15 – 13.00
  2. tund 13.10 – 13.55
  3. tund 14.05 – 14.50
  4. tund 15.00 – 15.45

2022/2023 õppeaasta tunniplaan

Aeg 1 klass 2 klass 3 klass 4 klass 5 klass 6 klass 7 klass 8 klass 9 klass
ESMASPÄEV 8:15-9:00 Klassijuhataja Klassijuhataja Klassijuhataja Klassijuhataja Klassijuhataja Klassijuhataja Klassijuhataja Klassijuhataja Klassijuhataja
9:10-9:55 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Liikumisõpetus Informaatika Ajalugu Inglise keel Kirjandus Keemia
10:05-10:50 Tööõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus Loodusõpetus Kirjandus Keemia Matemaatika
11:10-11:55 Matemaatika Tööõpetus Kunstiõpetus Inglise keel Ajalugu Matemaatika Geograafia Ajalugu Kirjandus
12:15-13:00 Tööõpetus Kunstiõpetus Eesti keel Matemaatika Inglise keel Matemaatika Geograafia Eesti keel
13:10-13:55 Õpiabi Õpiabi Kirjandus LiikumT LiikumT Matemaatika Inglise keel
14:05-14:50 LiikumT LiikumT
15:00-15:45
TEISIPÄEV 8:15-9:00 Kunstiõpetus Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Matemaatika Füüsika Inglise keel
9:10-9:55 Muusika Inimeseõpetus Loodusõpetus Matemaatika Inglise keel Vene keel Eesti keel Matemaatika Keemia
10:05-10:50 Eesti keel Liikumisõpetus Matemaatika Muusika Kunstiõpetus Eesti keel Ajalugu Inglise Vene Geograafia
11:10-11:55 Eesti keel Eesti keel Muusika Inglise keel Liikumisõpetus Kirjandus Informaatika Keemia Vene keel
12:15-13:00 Loodusõpetus Kunstiõpetus Ujumine Ujumine Muusika Matemaatika Geograafia Vene Inglise Ajalugu
13:10-13:55 Õpiabi Ujumine Ujumine Matemaatika Muusika Vene keel Bioloogia Matemaatika
14:05-14:50 LiikumP LiikumP Muusika
15:00-15:45
KOLMAPÄEV 8:15-9:00 Eesti keel Matemaatika Inglise keel Käsitöö Tehn Muusika Vene keel Matemaatika Eesti keel Füüsika
9:10-9:55 Eesti keel Muusika Matemaatika Käsitöö Tehn Matemaatika Matemaatika Kirjandus Inglise Vene Bioloogia
10:05-10:50 Liikumisõpetus Informaatika Eesti keel Matemaatika Kirjandus Käsitöö Tehn Käsitöö Tehn Vene Inglise Ajalugu
11:10-11:55 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Informaatika Inglise keel Käsitöö Tehn Käsitöö Tehn Füüsika Vene keel
12:15-13:00 Loodusõpetus Tööõpetus Eesti keel Tehnoloogia Eesti keel Inglise keel Bioloogia Vene keel
13:10-13:55 Tööõpetus Loodusõpetus Tehnoloogia Inglise keel Vene keel Käsitöö LiikumP Käsitöö LiikumP
14:05-14:50 LiikumP LiikumP Käsitöö Tehn Käsitöö Tehn
15:00-15:45 LiikumT Tehn LiikumT Tehn
NELJAPÄEV 8:15-9:00 Liikumisõpetus Eesti keel Inimeseõpetus Eesti keel Eesti keel Kunstiõpetus Matemaatika Vene Inglise Füüsika
9:10-9:55 Eesti keel Loodusõpetus Matemaatika Muusika Inglise keel Vene keel Loodusõpetus Inimeseõpetus Matemaatika
10:05-10:50 Muusika Liikumisõpetus Eesti keel Matemaatika Matemaatika Inglise keel Vene keel Kirjandus Matemaatika
11:10-11:55 Kunstiõpetus Muusika Eesti keel Liikumisõpetus Matemaatika Matemaatika Eesti keel Inglise Vene Ühiskonnaõpetus
12:15-13:00 Informaatika Majandusõpetus Muusika Inglise keel Liikumisõpetus Inimeseõpetus Bioloogia Matemaatika Kirjandus
13:10-13:55 Liikumisõpetus Kirjandus Kunstiõpetus Muusika Inglise keel
14:05-14:50 Informaatika Muusika LiikumP LiikumP
15:00-15:45
REEDE 8:15-9:00 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Kunstiõpetus Loodusõpetus Eesti keel Matemaatika Majandusõpetus Geograafia
9:10-9:55 Matemaatika Liikumisõpetus Informaatika Inglise keel Eesti keel Ajalugu Ajalugu Kunstiõpetus Bioloogia
10:05-10:50 Liikumisõpetus Matemaatika Inglise keel Eesti keel Inimeseõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Matemaatika Eesti keel
11:10-11:55 Kunstiõpetus Liikumisõpetus Matemaatika Ajalugu Ühiskonnaõpetus Inglise keel Ajalugu Matemaatika
12:15-13:00 Loodusõpetus Liikumisõpetus Matemaatika Inimeseõpetus Eesti keel Ühiskonnaõpetus
13:10-13:55 Inglise keel LiikumT LiikumT Geograafia
14:05-14:50