8. septembril kogunes kogu koolipere mõisa saali selleks, et allkirjastada koolirahu leping. Koolirahu on oluline, sest see loob soodsad tingimused õppimiseks, toetab nii õpilaste kui ka õpetajate vaimset ja emotsionaalset heaolu, edendab positiivseid suhteid ning aitab luua turvalise ja toetava koolikeskkonna, mis on oluline õpilaste arenguks ja edukaks õppimiseks. Koolirahu loomine ja säilitamine nõuab igalt koolipere liikmelt ühist koostööd ja panust.

Lepingu allkirjastamisel osalesid koolijuht Kertu Viilup, õpetajate esindajana õpetaja Heli Järve ja õpilaste esindajana 9.klassi õpilane Mirell Kärp.


Koos loome kooli, kus meil on hea ja turvaline olla!