Iga aasta esimesel septembril saabuvad koolilapsed oma koolimajja põnevil nägudega. See päev märgib suve lõppu ja kooli algust, kuid veelgi olulisemalt, see tähendab uut võimalust õppida, kasvada ja areneda. 1. septembri aktus on hetk, mis ühendab õpilased, õpetajad, vanemad ja kogukonna, et kõik saaksid tunda ühtekuuluvust ja entusiasmi uue õppeaasta ees.
Sellel õppaastal alustas Roosna-Alliku Põhikoolis oma kooliteed viis õpilast. 1. klassi klassijuhatajaks on Õile Kalme. 1. septembril tervitas sõnavõttudega meie koolipere lisaks direktorile ka Paide linnapea Kaido Ivask ning kooli hoolekogu esinaine Sille Pudel.Aktusel esinesid 4. klassi õpilane Kristella, 1. klassi õpilased Maribel, Pille ja Regina ning kogu 9. klass lõpetasid piduliku aktuse vahva looga “Me pole enam väikesed”.

Kooli direktor tervitas 1. klassi õpilaste vanemaid. Sellel õppeaastal liitus meie kooliperega uus liikumisõpetuse õpetaja Gaspar Bibikov. Traditsiooniliselt õnnitleme 1. septembril tööjuubilare. Sellel aastal täitus õpetaja Madel 35, õpetaja Helil 30 ja õpetaja Tiinal 5 tööaastat meie koolis. Palju õnne!


Head algavat uut õppeaastat!