18. mail muutus meie kooli õppekorpuse 1. korrus ettevõteteks. Koridori ilmus pank, loodusainete klassist sai töökoda, inglise keele klass muutus ilusalongiks, kus ei puudunud ka solaarium. 1.klassi klassiruumist sai kaubamaja ning matemaatika klassist sai laia valikuga tehnikapood. Kogu kooli õpilastel ootas ees vahva õppepäev läbi mängu. Tegime läbi Ettevõtlusküla loodud mängu “Ettevõtlik pere”. Mängu käigus moodustus 5 võistkonda, kellest sai perekond, kes juhib perefirmat. Mängu käigus tuli igal meeskonnal juhtida oma perefirmat ning ühise eesmärgi saavutamise kallal tööd teha. Selle mängu käigus õppisid õpilased järgmist:
* Probleemide lahendamist ja loomingulist mõtlemist;
* finantskirjaoskust
* kiiret kohanemist
* suhtlemis- ja koostööoskust
* eneseanalüüsioskust.
Mängu käigus ootas õpilasi ees mitmeid väljakutseid, millele tuli kiiresti lahendusi leida.