23. veebruaril 2023 toimus meie koolis Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud aktus, mida juhtisid õpilasesinduse liikmed Riti Põder ja Kris-Matthias Randoja. Aktuse pidulik osa algas ühise hümnilaulmisega, mida juhtisid meie kooli õpilased ja kodutütred Riti Põder ning Tikva Tikerpalu. Aktusel esinesid ka 2., 4., 5., 8. ja 9. klassi õpilased esitades luuletusi meie kodumaast. Vabariigi sünnipäeva auks otsustasid õpilasesinduse liikmed koos klassidega moodustada Eestimaa kohta sõnapilvi, mida esitleti pidulikul aktusel.

Aktusel tunnustasid kooli direktor Kertu Viilup ja õppejuht Liselle Tombak väga heade ja heade õpitulemustega õpilasi. Tunnustati ka 6. klassi õpilast Risto Lebedevi, kes on edukalt esindanud meie kooli olümpiaadidel. Tänati ka tublisid õpilasi, kes on esindanud meie kooli spordivõistlustel ning saavutanud seal väga häid tulemusi.
Traditsiooniliselt valib iga klass oma klassikaaslaste seast välja õpilased, kes oma sõbraliku, hooliva ja abivalmi käitumise eest väärivad tunnustamist. Nendele õpilastele antakse igal aastal üle tänukiri. Sellel aastal pälvis antud tänukirja 28 õpilast.
Rääkides traditsioonidest, siis igal aastal valib meie koolipere ka aasta teo. “Aasta Tegu” preemiale esitavad õpilased tegusid või saavutusi, mis nende arvates on tunnustamist väärt. “Aasta Tegu 2022” auhinnale esitati 16 nominenti. Võitjaks osutus 7. klassi projekt “Muudame oma kodukoha kaunimaks”, mis võitis üleriigilisel Edulugude konkursil “Õppimine on põnev!” kategoorias “Parimad praktikad TULEMi rakendamisel“ I koha.

Tunnustuste ei jäänud ka õpetajad ja koolitöötajad. Nimelt andis kooli direktor aktusel uutele töötajatele, kellel on täitunud 100 päeva meie koolis, üle valge roosi rinnamärgi. Sellel aastal said rinnamärgi õppejuht Liselle Tombak, majandusjuhataja Mikk Vissak, inglise keele õpetaja Mark Smith ja kunstiõpetuse õpetaja ning 4. klassi klassijuhataja Sigrit Piirsoo.
Tunnustuse järel esinesid aktusel meie julged 1. klassi õpilased Aliise Alev ja Tikva Tikerpalu kauni lauluga “Eesti laps”.

Piduliku aktuse lõpetas meie kooli endine vene keele õpetaja Lea Kuldsepp, kes on ajutiselt taas meie kooliperega liitunud. Õpetaja Lea pühendas oma kauni kõne luuletajale Lydia Koidulale. Antud luuletaja üks kuulsamaid luuletusi on “Mu isamaa on minu arm”. Oma kõne lõpus palus õpetaja kogu kooliperel püsti tõusta ning me kuulasime seda pala.

Peale aktust olid kõik tunnustuse saanud õpilased oodatud direktori vastuvõtule, mis leidis aset Roosna-Alliku mõisa sinises salongis.

Soovime tänada aktusel esinenud õpilasi Aliise Alev, Tikva Tikerpalu, Loore Lusmägi, Oliver Lusmägi, Kert Kazlauskas, Rasmus Tamberg, Alen Jefimov ja Keidi Eha, Riti Põder ja Kris-Matthias Randoja. Ühtlasi suur tänu õpetaja Lea Kuldsepale kauni kõne eest.

Lõpetuseks tooksin välja katkend direktor Kertu Viilupi kõne lõpusõnadest: “Naudime oma vaba riiki, selle toredaid inimesi ja üritame talle anda parima võimaliku sünnipäevakingi – sest meis igas ühes on peidus oma väike Eesti”.