14. veebruaril ehk sõbrapäeval toimus meie koolis lõimingupäev “Sõprus (KiVa), kus peamiseks fookuseks oli sõbralikud suhted, turvatunne ning kiusamisvaba koolikeskkond. Sellel päeval toimusid meie koolis mitmed töötoad.

1. klass alustas lõimingupäeva mõistekaardi “Sõprus” tegemisest (https://bubbl.us) keskkonnas. Selgus, et sõprus on üks väga huvitav nähtus. Ta koosneb paljudest tegevustest või käitumisviisidest. Näiteks sõbra ära kuulamisest või talle kingituste tegemisest. Lapsed pakkusid välja väga toredaid seletusi.
Pärast seda täitsid kõik ristsõna, mille pealkirjaks “Sõbra kirjeldus”. Lahendsõnadeks tulid sõnad, millised võiksid head sõbrad olla. Tuli välja, et sõbrad peaksid olema ausad, hoolivad, mõistvad, abivalmid ja näiteks usaldusväärsed.
Veel mõtlesime, et millised me tahame sõbrana olla. Eesnimetähtedele tuginedes said lapsed ise oma nimetähtedega häid omadusi valida ja teha nii südamete ja sõnadega visuaalse töö.
Joonistasime KiVa plakateid ja tegime fotosid Kiva reeglite kohta. Lõpetuseks koostasime südamekujulise sõnapilve sõpruseks vajalikest sõnadest.
Aeg möödus ruttu, aga fotod räägivad rohkem kui sõnad – meil oli tore lõimingupäev!


1. klassi õpilased ja õpetaja Made

2. klassi õpilased kavandasid oma tegemised koos klassiga juba esmaspäeval. Lepiti kokku, et räägitakse sõprusest ja kiusamisest, joonistatakse KiVa plakatit ja mängitakse lauamänge. Kuna meie klassis on Akupank, millest saadud sõnumitega saame tagasisidet ja tunnustust oma headele tegudele, siis otsustasime ka sel päeval jagada selle kaudu klassikaaslastele tunnustust. Iga õpilane ja õpetaja Jaanika kirjutas sinna tunnustuse või tunnustused klassikaaslastele. Õpetaja Made oli koridori teinud vahva KiVa stendi, mida üheskoos uurisime ja leidsime väga olulised reeglid ja mõtted, mida meie kõik õpilased ja õpetajad peaksid igal päeval meeles pidama ja nende täitmist ka jälgima.
2. klassi õpilased ja õpetaja Jaanika

3. klass alustas lõimingupäeva KiVa reeglite kordamisega. Kokkuvõtteks selgus, et nende reeglite järgi käituvadki tõelised sõbrad.
Seejärel otsustasime valida plakati teemaks KiVa esimese reegli – KEDAGI EI JÄETA VÄLJA! Õpetaja organiseeris plakati aluseks meie koolimaja pildi, sest on ju meie kool KiVa
kool. Tähistasime selle ka plakatil KiVa embleemiga. Koos lõikasime šablooni järgi välja
erinevaid mängivate laste figuure, värvisime ja paigutasime koos plakatile. Meie arvates sobis meie kujundus täielikult KiVa esimese reegliga. Töö ei olnud meile kergete killast, kuid saime hakkama – TUBLI!
Plakati meisterdamisele järgnes juba kõigile tuttav tegevus – ühislugemine. Me nimelt loeme koos Kristiina Kassi raamatut “Lõvi Leo”. See raamat lausa kubiseb KiVa probleemidest. Lugesime järgmise loo, arutlesime poiste inetu teo üle (Poisid panid poriloigu kohale õngenööri, filmisid Liisu õnnetust ja panid selle netti üles) ning igaüks tegi kokkuvõtte õpitust oma vihikusse (eesti keel).
Oma sõbrapäeva lõpetasime maiustamise ja lauamängude mängimisega.


3. klassi õpilased ja õpetaja Õile

4.-6. klassi õpilased said loomingulises videotöötoas panna proovile oma oskused video filmimises ja kokku monteerimises. Töötoa esimene samm oli teha ideekorje ning panna kirja kõik positiivsed omadussõnad, mis iseloomustab sõpra. Arutlesime, kuidas meie kõik saame oma koolikeskkonna muuta turvalisemaks ja paremaks paigaks. Seejärel oli õpilastel ülesanne filmida video sõprusest. Õpilased said töötoa ülesandega edukalt hakkama ning kõik videod olid õpeliku sõnumiga. Peamiselt jäi kõlama sõnum “märka ja aita”.


Noorsootööjuht Laura ja õpetaja Tiina

4.-6. klasside õpilased koostasid lõimingupäeva raames KiVa teemalise plakati, mis osalevad KiVa koolidele mõeldud plakatikonkursil „Koos peatame kiusamise“. Mille eesmärgiks on suunata lapsed mõtlema sellele, kuidas koolielu turvalisemaks ja sõbralikumaks muuta. Õpilased pakkusid lahendusi, et kuidas saaks meie kooli muuta kiusamisvabamaks. Valmis plakateid esitlesid lapsed kooli ees, selgitades oma nägemust, kuidas olla sallivam ja et kisamine ei ole lahe.
Meie töötuba oli väga mitmekesine, mis oli lõimitud kunstiõpetuse, liikumisõpetuse, muusika ja vene keelega. Õpilased joonistasid, mängisid liikumismänge ja laulsid vene keeles, millesse olid kaasatud ka töötoa aktiivsed, särasilmsed ja humoorikad juhendajad, Lea, Sigrit, Ringa ja Veroonika.7.-9. klassidele toimus video töötuba. Klassid koostasid 2-3 minutilise video, teemal “KiVa”, kus lavastati erinevaid kiusamise vorme ja videole lisati juurde õpetlik lause. Toimus koostöine õppimine, kus arvestati kõigi kaasõpilastega. Päeva lõpuks vaatas kogu kool tehtud videosid.


Õpetaja Heli

Päeva lõpus kogunes kogu koolipere saali, kus õpilased pidid andma oma töötubadest ülevaate ning jutustama, mis neile sellest päevast meelde jäi.