23. veebruaril 2024 toimus Roosna-Alliku Põhikoolis Eesti Vabariigi 106. aastapäevale pühendatud pidulik aktus, mida juhtis õpilasesinduse liige Riti Põder.
Aktusel esinesid ka 3. klass lauluga “Eestimaa on selline”. 1. klass esitas kodumaale pühendatud luuletuse. 9. klassi õpilane Mirell Kärp ja muusikaõpetaja Elizabeth Lindjärv esitasid loo “Mu kodu”. 4. ja 5. klassi õpilased tegid toreda tagasivaate meie riigi ajaloole.Aktusel tänas kooli direktor kohusetäitja Liselle Tombak väga heade ja heade õpitulemustega õpilasi. Tänati ka tublisid õpilasi, kes on esindanud meie kooli spordivõistlustel ning saavutanud seal väga häid tulemusi.

Traditsiooniliselt valib iga klass oma klassikaaslaste seast välja õpilased, kes oma sõbraliku, hooliva ja abivalmi käitumise eest väärivad tunnustamist. Nendele õpilastele antakse igal aastal üle tänukiri. Sellel aastal pälvis antud tänukirja 21 õpilast.
Rääkides traditsioonidest, siis igal aastal valib meie koolipere ka aasta teo. “Aasta Tegu” preemiale esitavad õpilased tegusid või saavutusi, mis nende arvates on tunnustamist väärt. “Aasta Tegu 2023” auhinnale esitati 13 nominenti. Võitjaks osutus jõulunäidend “Mõisahärra ja jõuluvana”.

Sellel õppeaastal antakse iga trimestri lõpus üle Trimestri Tegija rändkarikas. I trimestril pälvis III kooliastmes karika 8. klassi õpilane Marii Soosalu. II trimestri Trimestri Tegija rändkarika pälvis 9. klassi õpilane Riti Põder.

Tunnustuste ei jäänud ka õpetajad ja koolitöötajad. Nimelt andis kooli direktori kohusetäitja Liselle Tombak aktusel uutele töötajatele, kellel on täitunud 100 päeva meie koolis, üle valge roosi rinnamärgi. Sellel aastal said rinnamärgi inglise keele õpetaja Carl Joseph Wells, liikumisõpetaja Gaspar Bibikov ning meie kooli kokad Ester Tooming ja Ilona Vares.

Peale aktust olid kõik tunnustuse saanud õpilased oodatud direktori vastuvõtule, mis leidis aset Roosna-Alliku mõisa sinises salongis.

Soovime tänada aktusel esinenud õpilasitele ja aktusejuhile Ritile.