Kuna selle aasta 1. detsembrist algab omavalitsustes uus jäätmekorralduskava, mis kohustab kõiki eramaju ja kortermaju jäätmeid liigiti koguma, siis on praegu kool just paras teadmiste omandamise koht.
Juba 10. novembril said 6.-9. klassi õpilased osaleda praktilistel õppeprogrammidel, miks ja kuidas sorteerida jäätmeid. Seda viis läbi keskkonnaametist Maarika Männil. Eelmise õppeaasta kevadel olid sama programmi saanud juba algklasside õpilased.
Euroopa jäätmetekke vähendamise nädalal said õpilased osaleda kahel päeval jäätmete ja nende sorteerimise massiviktoriinides, õppida õiget sorteerimist mängus “Kuhu lähed, prügi?”, lahendada ristsõna ning panna enda oskused ja kiirus proovile jäätmete sorteerimise võistlusel. Jäätmete sorteerimise info on väljas ka õppekorpuse stendil.
Kokkuvõtted nädala tegemistest ja tublimate osalejate tunnustamise tegime reedel 1.trimestri aktusel. Ristsõnade tublimad vastajad olid Jarko (2. kl), Marii (8. kl) Maribel (1. kl), Reelika (3. kl) ja Lisete (3. kl). Kõige kiirem ja teadlikum jäätmete sorteerija on Rivo (8. kl), kes suutis vähem kui 2 minutiga panna õigesse konteinerisse 30 asja 36-st. Väga tublid sorteerijad olid ka Riti, Marii, Birgit, Kermo, Rasmus, Gerda, Aveli, Reelika ja Lisete.
Aitäh kõikidele osalejatele! Sorteerime jäätmeid ja suuname võimalikult palju materjali taaskasutusse. Nii hoiame oma loodust ja maavarasid.