Septembris külastasid meie õpilased Puhta vee teemaparki, kus toimusid mitmed õppeprogrammid. 1.,2. ja 6. klass läbisid õppeprogrammi “Praktilised pädevused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses”. 3. ja 9. klassi ootas ees õppeprogramm “Praktiline orienteerumine maastikul koos kaardiõppega”. 7.-8. klass ja 4.-5. klass osalesid programmis “Veetarga retk karstialale ja Ärtu allikajärvedele”.

Õppejuht Liselle kokkuvõte õppeprogrammist “Veetarga retk karstialale ja Ärtu allikajärvedele” on järgmine:

7. ja 8.kl osalesid Veetarga retkel Äntu järvedele ja karstialale. Õpilased tutvusid matkal erinevate Äntu järvedega: Sini-, Rohe- ja Valgejärv. Põnev uus teadmine oli õpilaste jaoks see, et ühe järve põhjas olevat saksaaegne tank. Õppeprogrammis puudutati ka karstinähtuse temaatikat ja rõhutati, miks Pandivere kõrgustiku ala just veekaitseala on. Nägime sellel rännakul ka huvitavaid taime- ja seeneliike.

Õpetaja Jaanika kokkuvõte õppeprogrammist “Praktiline orienteerumine maastikul koos kaardiõppega” on järgmine:

18. septembril osalesid 3. klassi õpilased Puhta vee teemapargis programmil “Praktiline orienteerumine koos kaardiõppega maastikul“. Klassis on meil 7 kodutütart, kes on aktiivsed matkamängudes ja laagrites käijad, ning kaardi järgi orienteerumise kogemusi neil juba on. Kuid kuidas liikuda kompassi ja kaardi abil looduses ning kasutada seejuures ilmakaari, oli ikka päris paras väljakutse. Kompassi järgi oli küll vahva põhjasuund paika panna, kuid kuidas seda teadmist iseseisvalt kaardiga koos kasutada, tuleb veel koolis praktiliselt õppida. Kompass ei seganud meil meie õpilaste kontrollpunktide otsimist, seda tehti õhinal kaardi abil. Lisaks kaardiõppele saime oma meeled proovile panna ja taimi uurida nn meelteaias ning uurida läbi klaasseina mesilaste askeldusi. Oli ilus ilm ja tore õppepäev.
9. klass oli kogemusi kaardilugemisega juba rohkem mistõttu läbisid nad raja lenneldes ning ootasid kannatamatult uusi lisaülesandeid.

“Praktilised pädevused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses” saab kirjeldada järgmiselt:

Õppeprogrammi eesmärk oli anda praktilisi näpunäiteid, mida teha kui sa looduses ära eksid ning kuidas kutsuda abi. Harjutati kompassi kasutamist, õpiti tundma mürgiseid taimi ning ehitati onni.

Meie programmil osalemist rahastas KIK.