“Circular based waste management” projekti raames avanes meie kooli õpilastel võimalus osaleda 3 erinevas õppeprogrammis. 29.05 osalesid 4. ja 5. klassi õpilased Tartu Loodusmajas “Pakendite keskkonnasõbralikkuse bingol”. Õppeprogrammis said õpilased uurida binokulaaridega mikroplasti. Õpilastel kujunes arusaam, millised pakendid on keskkonnasõbralikud ja miks ei tohi ühekordseid pakendeid korduvalt kasutada.
30.05 käisid 1-3. klassi õpilased Luke mõisa käsitöökojas õppeprogrammis “Vanast uus”. Programmis õpiti märkama kodus igapäevaselt üle jäävaid või enam mitte kasutust leidvaid esemeid, mis on väga head materjalid meisterdamiseks ja uute esemete loomiseks ehk taaskasutamiseks. Toimusid ka erinevad maastikumängud, kus taaskasutuse teemat sisse poogiti.
02.06 osalesid 7. ja 8. klassi õpilased Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis õppeprogrammis “Teine võimalus”. Õpilased tutvusid püsiekspositsiooniga „Sissejuhatus Eesti disaini“ ja seal olevaid esemeid lähemalt uurides saadi aimu mõttelaadi muutumisest Eesti disainis viimase saja aasta jooksul. Iga grupp tegi programmi käigus ühe eseme kohta põhjalikuma uuringu ja tõi välja, mida ta muudaks selle eluringis, et seda veel jätkusuutlikumaks muuta.
Õpilased muutusid tänu projektis osalemisele keskkonnateadlikumaks ja said uusi mõtteid, kuidas elada jätkusuutlikumalt.