21. aprillil 2023 toimus meie koolis lõimingupäev, mille teemaks oli õpioskused. Antud päeval ootas õpilasi ees tõsine töö. Õpetajad olid ettevalmistanud suurel hulgal küsimusi erinevatest eluvaldkondadest. Päeva ülesandeks oli nendele küsimustele õiged vastused leida. Kasutada võis teatmeteoseid või internetist leiduvaid allikaid. Õpilased olid jaotatud klassidesse vastavalt kooliastmetele. Kolmest klassist omakorda moodustati meeskonnad. Antud päev õpetas lisaks kõigele muule allikatega töötamist ja meeskonnatööd.
Peale lõimingutunde koguneti saali, kus tunnustati iga kooliastme kolme parimat meeskonda.
Õpilaste sõnutsi oli antud lõimingupäev erinev teistest kuna see polnud nii mänguline ning eeldas korralikku ajude ragistamist, kuid nii mõnigi uus faktiteadmine jäi hästi meelde.