Märstikuus oli õpilastel palju võistlusi informaatikas ja matemaatikas.

17.märtsil toimus informaatika olümpiaad 4.-5. klassidele Paide Hammerbecki Põhikoolis, kus tuli lahendada 3 ülesannet – tekstidokumendi vormistamine vastavalt juhendile, internetiotsingu ülesanne ja kujundada diplom. Meie koolist osalesid Jarek Lehtsaar, kes saavutas 5. koha ja Oliver Otsalt, kes saavutas 9. koha.

30. märtsil toimus piirkondlik Nuputa võistlus Järva-Jaani Gümnaasiumis. Võistkondlikult oli vaja 1,5 tunni jooksul lahendad erinevaid nuputamisülesandeid. Osalesid 5.-6. klasside võistkond, koosseisus Jarek Lehtsaar, Oliver Otsalt, Henry Tubli ja Risto Lebedev, kes saavutasid 7. koha. 7. klasside võistkonda kuulusid Rivo Selge, Marii Soosalu ja Kadr-Ann Peegel, kes saavutasid III koha.

31.märtsil toimus informaatika olümpiaad 6.-9. klassidele Türi Põhikoolis, kus lahendada oli vaja 3 ülesannet: teksti kujundamine vastavalt juhendile, internetiotsingu ülesanne ja interaktiivse esitluse koostamine. Olümpiaadil osalesid HEnry Tubli, kes saavutas III koha, Rivo Selge ja Marii Soosalu jagasid 5.-6. kohta.

Kiitus kõigile õpilastele!

Teate koostas

Heli Järve