17.märtsil 2023 aastal toimus maakondlik informaatika olümpiaad 4.-5. klassidele. Olümpiaad toimus Paide Hammerbecki Põhikoolis. Kokku osales olümpiaadil 12 õpilast maakonna 4 koolist. Meie koolist osales 2 5. klassi  õpilast. Jarek Lehtsaar saavutas 5. koha ja Oliver Otsalt saavutas 9. koha. Kiitus tublidele osalejatele.

Heli Järve

matemaatika- informaatika õpetaja