Tänases eesti keele tunnis tähistasime 2. klassi õpilastega eesti kirjanduse päeva. Saime teada, miks seda päeva tähistatakse ja miks on uus eesti lipu päev just 30. jaanuaril. Tutvusime Järvamaalt pärit kirjaniku Anton Hansen Tammsaare elulooga ning teame, et täna on tema 145. sünniaastapäev.

Õppisime läbi mängu ka teisi eesti kirjanikke ning nende raamatuid. Saime teada, et interaktiivse tahvli abil on võimalik koos klassiga vahvalt õppida, aga õppimine võib muutuda ka mänguks, kus tegelikult saadakse lõpuks küll õiged vastused, kuid tegelikult meelde ei jää midagi. Teame nüüd, et valikvastustega ülesande juures tuleb ikka mõelda ka ja õiged vastused meelde jätta.

Meie täna kasutatud õppematerjalid on koostanud Eve Reisalu, kes on Ristiku Põhikooli klassiõpetaja, ja ta on neid jaganud klassiõpetajatele. Aitäh talle vahvate ülesannete eest!