Jõuluvaheajani on jäänud kõigest nädal. Kuid õnneks enne Birgiti nimelist tormi jõudsime nii mõnedki traditsioonilised koolisündmused ära teha. 2. advendihommiku viis läbi 8. klassi õpilased. Paraku 3. advendihommiku tähistamine jäi tormi tõttu ära.

Ettevõtliku koolina on meie iga aastane jõululaat väga oluline üritus. Sellel aastal valmistusid õpetajad ja õpilasesindus suurejoonelisemaks jõuluturuks. Mõisa uksed olid jõuluturu ajal avatud kõikidele külastajatele.
Ürituse tegi suurejoonelisemaks just see, õpilaste müügiletid seati mõisasaali. Jalutussaalist sai tõeline kohvik kuna sinna paigutati lauad ja toolid, kus külastajatel oli võimalik rahulikult istuda, nautida õpilaste poolt valmistatud toite ja jooke ning olla kogu selle jõuluturu melu keskel.

Aitäh kogu kooliperele, õpilasesinduse liikmetele ja õpetajatele ning jõuluturu . Suur tänu 8. klassile 2. advendihommiku korraldamise eest.