Aprillis käis Sass Henno meie kooli 7.-9. klassi õpilastele pidamas loengut “S. Henno vägivallakool ehk Kuidas näha nähtamatut?”. Kuna meie õpilased andsid meile väga head tagasisidet, siis oli meil selge, et antud koolitus on väga hea meie kooli õpetajatele ning lapsevanematele. Eile see loeng aset leidiski. Kõik selleks, et tõsta meie enda teadlikkust.

Me väga täname Sass Hennot ja aitäh kõikidele lapsevanematele, kes loengus osalesid.