Huvitegevus

Koolis tegutsevad õpilasfirmad, kunsti-, spordi- ja ukulele ring. Õpilased osalevad Roosna-Alliku rahvamaja ja Paide linna ning Järva valla huviringides.