Väike armas maakool Paide linnas, ootab oma toimekasse kollektiivi osalise koormusega

eripedagoogi (0,5),

kehalise kasvatuse õpetajat (0,8),

muusikaõpetajat (0,5),

kunsti- ja inimeseõpetuseõpetajat (0,6),

käsitöö- ja kodunduse ja tööõpetuse õpetajat (0,3),

inglise  keele õpetajat (1,0),

vene keele õpetajat (0,4).

 

Kandideerimine kestab kuni sobiva kandidaadi leidmiseni Dokumendid, CV ja motivatsioonikiri saata aadressile

direktor@r-alliku.paide.ee

Lisainfo telefonil 55622887