Sellel õppeaastal toimusid veebruari- ja märtsikuus piirkondlik bioloogia- ja geograafiaolümpiaad. Meie kooli õpilased osalesid nii bioloogiaolümpiaaadil, kui ka geograafiaolümpiaadil.

Geograafiaolümpiaadil 7. klasside arvestuses jagas Risto Lebedev,  3.-5. kohta ning Henry Tubli saavutas 7. koha. 8. klasside arvestuses saavutas Marii Soosalu 7. koha ja tublilt esindas kooli ka Rivo Selge.

Bioloogiaolümpiaadil, saavutas 6. klasside arvestuses saavutas Oliver Otsalt 4. koha, tublilt esindas kooli ka Jarek Lehtsaar. 7. klasside arvestuseses esindasid kooli Henry Tubli ja Risto Lebedev. 8. klasside arvestuses saavutas Marii Soosalu 2. koha.

Õpetajad Silvi Raidoja ja Liselle Tombak

Kiitus tublidele õpilastele!