Kui enamus aineolümpiaade toimub igal aastal, siis ajalooteadmisi saab teistega võrrelda üle aasta. Ajalooolümpiaadiks ettevalmistamine nõuab õpilaselt palju lisatööd, sest ette on antud hulgaliselt erinevat kirjandust, mis tuleks õppetööväliselt läbi lugeda ja meelde jätta. Tore, et sel aastal olid valmis lisatööd tegema 6. klassist Marten, 7. klassist Kadri Ann ja 9. klassist Riti. Maakonnas jäid nende tulemused teistega võrreldes keskmisele tasemele, kuid uhkusega võime tõdeda, et ka Tallinna, Harjumaa, Tartu  ning teiste maakondade koolidega suutsid nad näidata samaväärseid keskmisi tulemusi. Aitäh Marten, Kadri Ann ja Riti osalemise eest olümpiaadil.

Ajalooõpetajad Eda ja Jaanika