Neljapäeval Code Week nädala raames toimus Roosna-Alliku Põhikoolis “Digioskaja võistlus”. Selle võisluse raames kutsusime külla Koigi Kool 3. klassi õpilased, et koos meie kooli 3. ja 4. klassi õpilastega lahendada erinevaid robootika ja turvalise interneti ülesandeid. Selle ürituse viis läbi Janell Mändla, kellele see oli tema loovtöö. Õpilased moodustasid 4-liikmelised võistkonnad. Neil oli vaja lahendada erinevaid ülesandeid 8 punktis. Igs punktis oli lahendamiseks aega 8 minutit. Ülesanneteks olid: ristsõnade lahendamine, Sphero robotiga antud raja läbimine, EV3 robotiga muusika loomine, BeeBot robotiga liikuma mööda nädalapäevi, sõnarägastikust sõnade leidmine, WeDo roboti kokkupanemine jne. Selle raames olid võitjad kõik õpilased, kes need punktid läbisid. Tagasisidena õpilastele see meeldis, aga ülesannete lahendamiseks oleks vaja olnud rohkem aega.

 

Teate koostas

Heli Järve