Roosna-Alliku Põhikooli 4. ja 5. klassi õpilased osalevad rahvusvahelises projektis „Circular based waste manager“. Projekti eesmärgiks on tõsta õpilaste teadlikust taaskasutuses. Üheks projekti osaks oli mängida Kahooti. Koolijuht Riina Hiob viis videosilla vahendusel läbi 4. klassile inglise keelset Kahooti, mille eesmärk oli mängu käigus omandada taaskasutuse teemalist sõnavara ning selle alaseid uusi teadmisi.