10.veebruaril 2022 toimus Roosna-Alliku Põhikoolis turvalise interneti päeva tähistamise raames õpilastele võistlus „Digioskaja – turvaliselt internetis 2022“. Võistlus toimus kooliastmeti – I-III klass, IV – VI klass ja VII – IX klassi õpilastele. Õpilased jagati loosi teel kolmeliikmelistesse võistkondadesse. Kokku osales igas koolistmes 8 võistkonda. Õpilased lahendasid rühmades erinevaid ülesandeid turvalise interneti ja robootika teemadel. Kokku tuli lahendada 8 ülesannet. Iga ülesande lahendamiseks oli aega 5 minutit. Kui ülesanne lahendati kiiremini kui 5 minutit, läks võistkonnale kirja ülesande lahendamisele kulunud aeg. Kui ülesannet viie minuti jooksul ära ei lahendata, läheb võistkonnale kirja aeg 5 minutit. Võitjaks kuulutatakse võistkond, kellel kulus kokku 8 ülesande lahendamiseks kõige vähem aega.

Ülesanneteks olid – turvalise interneti teemaline ristsõna, „Suurim julgus“ mängukaardid – lavastamine, koostada plakat turvalise interneti reeglitest, Caesari šiffer ehk Caesari salakiri, ülesanded Beebot ja Sphero robotiga, ehitamine vastavalt juhendile WeDo 2.0 robotitega ja lahendada Learningapps keskkonnas internetis suhtlemise mäng.
Õpilased lahendasid edukalt ülesandeid, mõisasaalis oli õpilaste sagimist ja mõtteraginaid täis päev. Igal kooliastmel kulus ülesannete lahendamiseks umbes 50 minutit.

Seekord osutusid võitjateks I kooliastmes võistkond „Kolm Tüüpi“ (Kertu, Egon, Lisete) ajaga 23:45, II koolistmes võistkond „Nuubid“ (Karolin, Kevin, Georg) ajaga 26:39,29 ja III kooliastmes võistkond „Õun“ (Eliise, Robin, Trevor) ajaga 22:11,19.

Korraldajate nimel Heli Järve ja Kätlin Merisalu