2.02.2022 oli Roosna-Alliku Põhikoolis väga tegus õppepäev. Isegi vahetundides õpiti, omandati uusi teadmisi. Kolmel vahetunnil toimusid massiviktoriinid, kus õpetaja Jaanika ütles päevakohaseid lauseid tänaste tähtpäevade kohta. Õpilaste ülesanne oli ära arvata, kas õpetaja öeldud lause oli õige või vale. Õigesti arvajad said mängu jätkata, aga valesti vastajad pidid mängust välja minema. Viimastena mängu jääjad said premeeritud kommiga. Mängijaid jagus kõikidesse vahetundidesse ja nii mõnigi mängija suutis päeva jooksul teenida rohkem kui ühe kommi.
Nüüd on meie kooli õpilastel ja õpetajatel hulgaliselt uusi teadmisi küünlapäeva, rahvusvahelise märgalade päeva ning Tartu rahu kohta.

Aitäh Jaanika Alliksoole ja kõikidele õpilastele, kes massiviktoriinides osalesid.