1. tund 8.15 – 9.00

2. tund 9.10 – 9.55

3. tund 10.05 – 10.50

I-IV klassi söögivahetund + õuevahetund

4. tund 11.10 – 11.55

V-IX klassi söögivahetund + õuevahetund

5. tund 12.15 – 13.00

6. tund 13.10 – 13.55

7. tund 14.05 – 14.50

8. tund 15.00 – 15.45

2021/2022 õppeaasta II poolaasta tunniplaan

https://www.r-alliku.paide.ee/wp-content/uploads/2022/01/Tunniplaan_2021_2022-oa_II-poolaasta-2.pdf