Sellest õppeaastast alates on meie koolist saanud Kiusamisvaba Kool. See tähendab, et oleme liitunud KiVa programmiga. Juba kevadel ja suvel olid õpetajatele KiVa koolitused, kevadel osalesid õpilased KiVa küsitluses ning sügisel on paljud õpilased saanud juba osa ka KiVa tundidest. Sügisesel koolivaheajal toimusid õpetajate koolitused ja KiVa tiimi koosolekud.

Aga mis on KiVa? See on kiusamise vastane, kiusamist ennetav tegevus, kiusamisjuhtumitega tegelemine uute meetoditega jms. KiVa aitab meil läbi erinevate tegevuste paremini tundma õppida ennast, oma kaaslasi, tundeid, emotsioone, rolle rühmades jne. Õpetab ära tundma kiusamist, eristama seda vaidlusest või tülist, tõrjumist ja tõrjutust, märkama kiusamise eri vorme, näiteks varjatud või küberkiusamist jms. 

Täpsemalt KiVast saab lugeda meie kooli kodulehe KiVa teema alt, samuti https://kiusamisvaba.ee/ lehelt.

KiVa ühe osana tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada. Õpime koos kiusajate ja kiusatavatega  kiusamisjuhtumeid lahendama koolisiseselt, kokkuleppeid sõlmima ja nende täitmise eest vastutama ilma lapsevanemaid juhtumitesse kaasamata. Kui kokkuleppeid ei täideta, siis tuleb kaasata lapsevanemaid ning järgmiste sammudena ka rangemaid meetmeid kiusamise lõpetamiseks.

KiVa programmi rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud.

Loodame, et KiVa programmi rakendades oleme üksteise suhtes hoolivamad, märkame abivajajaid ja tegutseme kooli väärtustest lähtuvalt.

KiVa tiimi juht Jaanika Alliksoo