Eilsel võistluspäeval levis info, et “Kaitse end ja aita teist” võistlus toimub harjumuspärases formaadis viimast korda. Seekord oli võistkondi ainult 7, juhendajatest pandi kokku lisavõistkond, sestap sai tehtud ainult kaks pilti. Pikemalt saab lugeda Järva Teatajast https://jarvateataja.postimees.ee/7344103/noored-kogunesid-keat-ile-viimast-korda

Meie kooli õpilased on 20 aasta jooksul peaaegu kõikides laagrites osalenud. Enne laagrit viisid spetsialisti koolis läbi ettevalmistavad loengud. Noored omandasid kogu protsessi käigus ohutusalased teadmised ja said palju uusi kogemusi. Meil õnnestus ühel korral saavutada II koht ja 2020. aastal võistlus isegi võita. Mitmete valdkondade punktides ja õhtuses isetegevuses oleme korduvalt olnud parimad. Võistluslaager on olnud alati põnev ja väga tiheda kavaga. Enamus õpilasi, kes osales, soovis sinna järgmisel aastal uuesti minna. Üksikutel see ka õnnestus.

Aitäh, meie kooli noored, Politsei, Päästeamet, Transpordiamet, Elektrilevi, Naiskodukaitse, Kaitseliit, Keskkonnaamet jt ametkonnad! Loodame, et mõeldakse välja uus toimiv programm ja KEAT jätkub.