Alates 2012. aastast hakati tähistama ülemaailmset õuesõppepäeva. Selle eesmärk on suunata õppetöö klassiruumist koolihoovi ja kooli lähedal asuvatesse parkidesse. Nüüdseks on koolides õues õppimine muutunud koolipäeva tavapäraseks osaks.

Ka sel aastal tegi haridusprogramm Liikuma Kutsuv Kool Eesti koolidele üleskutse viia 20. mail võimalikult palju ainetunde läbi õues. Läksime meiegi!

Näiteks matemaatika tundides hüppasid 1. klassi lapsed kaugust ja mõõtsid mõõdulindiga, mitu meetrit ja sentimeetrit klassikaaslased hüppasid, 7. klassi õpilased pildistasid erinevaid kujundeid meenutavaid objekte ning koostasid ise ülesandeid, loodusõpetuses mõõtsid erinevate pindade temperatuure ja mängisid energia teemalist bingot. Liikumisõpetuses avastas 1. klass välijõusaali võimalusi ja turnis mänguväljakul. 2. klass käis läbi kolm Kaltenbrunni matkaraja allikat, mille käigus imetlesid õitsvaid rohttaimi ja puid, raba servas õppisid tundma mürgiseid ja söödavaid taimi. 3. klassil olid eelnevalt informaatika tunnis tehtud pildid mõisa fotojahi jaoks. Koos klassijuhatajaga oli hea nende põhjal teha kõnnijuttu ning õppida loovjutustust. 4. klass läbis kilomeetreid Eesti Koolispordi Liidu nutimängus “Koolipingist Olümpiale” ning kirjutasid inglise keelseid luuletusi laagris käimisest. 5. klassi õpilased matkasid rabas. Loodustarkusi jagas neile lisaks õpetajale ka Maarika Männil. 9. klassi õpilased täiendasid oma teadmisi mõisa ajaloost ja uurisid ka valitsejamajas, kuidas õpetajad nõukogude ajal elasid. Nad sattusid esimest korda mõisahoone pööningule, kus igaüks käia ei saa. Kui tulevad vilistlastena kooli tagasi, siis saavad ka pööningul käiku meenutada.

Ka teistes ainetundides kogeti õuesõppe mitmekesisust. Õues on põnev õppida! Piltide autorid Tiina Guutmann, Maarika Männil ja Sille Pudel. Aitäh!