Muutused algavad meist endist ja igaühe väikseimgi panus aitab kaasa keskkonna säästmisele.
Õpilasesindus kutsub kaasõpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid oma digielu korrastama. Kustutame sülearvutist, tahvlist, nutitelefonist jms ära kasutuna seisvad failid (äpid, pildid, kirjad postkastis jne).

Digikoristuspäevast http://bit.ly/2MxcmBO