Kevadel arutasime 6.-9. klassi noortega, kuidas arendada neis ettevõtlikkust ja meeskonnavaimu. Otsustasime, et vajame strateegilisi meeskonnamänge. Grupitöö käigus mõeldi läbi ja tehti ettepanekuid tegevusteks. Hääletuse tulemusel selgusid soovitud suunad.

9. klassi kolm noort, huvijuht Tiina Guutmann ning õpetajad Tiina Kõiv ja Daiana Hanna Madjar kirjutasid koos MTÜ Järva Arengu Partnerid YEAH väikeprojektide taotlusvooru projekti. Peale positiivse vastuse saamist sõlmiti ettevõtetega kokkulepped.

Siis tuli vahele distantsõppe periood ja tegevused lükkusid teadmata ajaks edasi.

Sügisel toimusid kaks väljasõitu. Meiega liitusid õpetaja Kätlin ja vahepeal meie kooli lõpetanud eelmine 9. klass. Nõmmkülas viidi läbi WoodsPaintball Airsoft taktikaline sõjamäng 2-le meeskonnale ja Pärnus Nowescape põgenemistuba 2-le meeskonnale koos tervisliku eluviisi propageerimisega Tervise Paradiisi veekeskuses.

Läbi meeskonnamängude said noored üksteist paremini tundma õppida ja ühtse meeskonnana ülesandeid lahendada. Väljasõidud avardasid  silmaringi, viisid välja mugavustsoonist  ning andsid juurde kasulikke kogemusi ja teadmisi, et meie noored saaksid olla  läbilöögivõimelisemad, julgemad ja ettevõtlikumad.

Suur tänu Digabit OÜ, OÜ Põgene, Tervise Paradiis OÜ ja OÜ Niinsalu ning Sille Pudelile abi eest projekti läbiviimisel.