Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on formuleerimas töötubasid lähtudes noorte vajadustest ja ettepanekutest ning mis aitavad noorteinfotööd paremini korraldada. Selleks on vaja esmalt saada noorte sisendit, et töötoad tuleksid täpselt nende huvidest lähtuvad. Sisendi põhjal koostatakse juhendmaterjalid, mis piloteerimise järgselt on kättesaadavad igal ajal ja igale noorega tegutsevale inimesele ja/või noorele.

Eesti ANK palub noortel küsimustikule vastata, et saaks arvestada iga noore ettepaneku ja huviga. Vastuseid oodatakse kuni 30. maini. Täpsem info lingil või riin.luks@ank.ee
Küsitluse link: https://forms.gle/KR2PWZYboD9ena3x5