Paide linna noortevolikogusse kuulub 16 liiget, kes on valitud Paide linnas elavate ja õppivate noorte hulgast. Kandideerida võib iga 14-26-aastane noor. Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks ehk kuni 2022. aasta märtsini. Meie koolist saab noortevolikogus osaleda 2 õpilast.