Kooli sünnipäevaks valmistasid õpilasesinduse president Gertu ja huvijuht Tiina ette Kahoot viktoriini. Mängus osalesid kõik klassid. Õigluse mõttes sai 5. klass moodustada kaks võistkonda, kuna neid on seal nii toredalt palju.

Küsimusi oli nii mõisa kui ka kooli ajaloo kohta. Näiteks, kas mõisa ees olevatest kahuritest on kunagi ka pauku tehtud ja kas mõisaproua vann on tänaseni mõisas alles. Vastus on “jah”! Kooli esimese direktori Johannes Hinnovi kroonikale tuginedes saime teada, et mõisa ruumid olid II maailmasõja ajal ka Järvamaa haigla kasutuses. Tasavägises võistluses tuli võitjaks 7. klass. Tublid!

Soovime meie koolile palju õnne, ettevõtlikkust, edu ja rõõmsaid inimesi!