Kevadel liitus Roosna-Alliku Põhikool Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammiga  „Hea kool kui väärtuspõhine kool“.

Tunnustusprogrammi eesmärgid:

  • Arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
  • Toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
  • Koguda ja levitada koolide häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
  • Tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.

9. detsembril Tartus toimunud 12. väärtuskasvatuse konverentsil “Harjutades kujuneb iseloom” selgusid koolid, kus väärtuskasvatusega tehakse eeskuju väärivat tööd. Meie kooli tunnustati „Hea kooli teerajaja“ tiitliga. Aitäh tunnustajatele ning õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele, kes väärtus- ehk iseloomukasvatusse igapäevaselt panustavad!

Lisalugemist https://www.eetika.ee/et/uudised/aasta-vaartuskasvatuse-koolid-asuvad-vorus