10. mai õppepäev ei olnud meil koolis kaugeltki tavapärane. Eelnevalt tegime üleskutse avatud ning julgetele vilistlastele ja kogukonna liikmetele, kes sooviksid tulla õpilastele tunde andma. Eesmärk oli siduda õppetöö reaalse eluga ehk õppida elus eeskujudelt. Varem on meil käinud külalisõpetajaid ikka üksi või kahekesi, kuid 15 inimest ühel päeval ületas meie suurimadki ootused. Kokku anti 19 tundi, millest oli palju tarkust ammutada nii õpilastel kui ka õpetajatel. Käsitletud teemad olid ajakirjandus, hispaania ja inglise keel, vabatahtlik töö, poliitika, ühiskonnaõpetus, programmeerimine, karjäärivalik, matemaatika, majandus, geodeesia, tervishoid, kodukaitse, kaitseliit, ohutus läbi tuletõrjeolümpiamängude ja paljud muud.

Tagasiside koolipere poolt oli väga positiivne, mis annab julgust sarnase päeva korraldamiseks ka tulevikus.

Suur tänu Riina Uuk, Sille Pudel, Sille Midt ja Arseni Zubkovski, Taisi Hekkanen, Anni Alev ja Ilmar Koppel, Riinu Nemvalts, Krista Taim, Riina Alev, Anneli Tumanski, Siim Pening, Priit Värk, Kaspar Tammist ja Arto Saar. Oleme teie üle väga uhked!