E-külalistundides saavad 7.-9. klasside õpilased kohtuda uute põnevate inimestega ja arutada koos, kuidas tänapäeva meediaruumis mõtestatult tegutseda.

Allan Rajavee “Kes minuga suhtleb?

“Kust saan infot?

Joosep Tiks “Mil viisil minuga suheldakse?”

Rauno Kutti “Millised reeglid kehtivad meediamaastikul täna?”

Ilmar Raag “Milline on meedia mõju?”