I kooliaste

Sõbrakuul ja ühtlasi II trimestri lõimingupäeval õppisime me tundma Paide linna sõpruslinnu. Hommikul jagunesime gruppidesse ja saime loosi teel teada, millisesse sõpruslinna keegi täna külla läheb. Kõige esimesena tuli teada saada nuputusülesande kaudu, mis linn sihtpunktiks on, siis tuli välja uurida tähtedest, millise riigiga on tegemist. Edasi tuli leida sobiv kontuurkaart ja maha märkida sõpruslinna riigipiir. Õpilastel tuli valmistada kaks lippu – väike, mis leidis oma koha gloobusel ja suur, mis lisati kooli ühistööle koridori seinal. Edasi tuli õppida selle rahva keelt: tõlkida sõnu ja kuulata hääldust, seejärel kuulasime ühiselt hümne. Veel tegime keeleviktoriini sõpruslinnade keeles laule kuulates  ja ära mõistatades. Selgus, et meie kooli esimese kooliastme õpilaste arvates peaks meil olema ka sõpruslinn Venemaal, sest korduvalt pakuti vene keelt. Tantsisime ka ühiselt Soome rahvalaulumängu “Lapaduu”. Päeva lõpus saime kogu kooliperega kokku ja valmis ühistööna Paide sõpruslinnade infosein.

II kooliaste

Otsustasime 4.-6. klassi õpilaste lõimingupäeva läbi viia rahvamajas, sest inimene õpib kõige paremini siis, kui on kehaliselt aktiivne. Meeskondadel tuli teatejooksus ja ülesannete lahendamisel leida riik, seal asuv sõpruslinn ning rahvaarv. Atlase või nutiseadme abil leiti lipuvärvid, mis näole või käele joonistati. Pusiti sõnarägastikus, kus tuli leida tootemarkide päritolumaad. See sobis hästi poistele, aga tüdrukud tegelesid samal ajal pabernukkude ja rahvariietega. Vahepeal mängisime erinevatelt maadelt pärit rahvamänge.

Lõimingupäev III kooliaste

Lõpptulemusena valmisid plakatid Paide sõpruslinnade kohta.
 Info otsimine sõpruslinnade kohta
 Kaugus Paidest, mitu tundi sõitu
 Vaatamisväärsused
 I ja II kooliaste lisasid kaardi, lipu ja rahvariided.