14.-18. jaanuarini oli meil sünnipäevanädal, kool sai 95-aastaseks. Rebeka ja Kristiina avasid esmaspäeva hommikul kogunemisel kooli sünnipäevanädala põikega tagasi ajalukku. Ajalugu loovad inimesed. Ka meie tänased mõtted ja teod kujundavad ajalugu. Meist saavad inimesed, kellele läheb korda kodus, koolis, kogukonnas ja ühiskonnas toimuv. Kooli arengukavas on kirjas põhiväärtused, mis aitavad meil sellisteks sirguda:

  • Julgus ja loovus – oleme avatud uuendustele ja põnevatele ideedele, oleme omanäolised, rõõmsad ja leidlikud tegutsejad, innustame üksteist läbi erinevate tegevuste omandama uusi teadmisi, katsetama ja proovima erinevaid võimalusi ja tegevusi.
  • Hoolivus – tunneme ja austame oma rahva ja kodukoha kultuuri, märkame ja toetame abivajajat, üheskoos loome kooli õhkkonna, mis on mõistev, sõbralik, toetav ja üksteisega arvestav ning viisakat käitumist väärtustav.
  • Koostöö – hindame üksteise panust, kaasame kooliellu lapsevanemaid ja ümbritsevat kogukonda, pakume võimalustele vastavat huvitegevust.
  • Ausus ja lugupidamine – oleme ausad tegudes, sõnades ja mõtetes, tunnistame oma eksimusi, oleme tolerantsed, peame kinni kokkulepetest ja täidame neid.”

Tehti üleskutse, et kooliaasta lõpuks võiks iga klass teha koolile kingituse. See võib olla heategu, helkurikontroll või prügi korjamine, tegevus (näiteks õpilaste innustamine vahetundides õue minema), ühismängude või sündmuse korraldamine, koolielu kajastav artikkel või luuletus kooli kodulehel, hariva sisuga plakat või kasvõi vahvalt kujundatud klassiuks.

Esmaspäevast kolmapäevani toimunud lauamängude turniirist võttis osa 42 õpilast. Lauajalgpalli paarismängus olid võidukamad Maksim-Markus ja Mario, lauatennise paarismängus Andre ja Hanno Martti ning kabes Maraido. Neljapäeval oli ametite stiilipäev. Peale tunde mängiti erinevaid seltskonnamänge ja Kahootis mälumänge. Reedel viis õpetaja Jaanika läbi kooliteemalised kuldvillaku mängud kolmele kooliastmele. I kooliastmes võitis 3. klass, keskmises 4. klass ja vanemas 9. klass.

Palju õnne kogu kooliperele ja mängude võitjatele! Aitäh õpetaja Jaanikale ja õpilasesindusele!