Õpilasesinduse korraldatud orienteerumismängule registreerus 12 meeskonda. Kel oli vaja, laadis kõigepealt telefoni QRkoodi lugemise äpi, seejärel sai siseneda Scoove.net mängu. Enne hämarusse sukeldumist lugesid tüdrukud möödunud isadepäeva silmas pidades Heiki Vilepi luuletuse. Võistkondadel tuli läbida 10 punkti. Küsimustele vastati telefonis või suuliselt, osades punktides olid tegevused (täpsusvise, discgolf, sõnaseletus, takistusrada, naljakad küsimused, meeskonna pildistamine). Tuli ette ka väikeseid takistusi seoses telefoni iseärasustega. Selgusid mängu pisinüansid, mida peab järgmisel korral jälgima. Kuna mitmel võistkonnal oli viperusi, ei hakanud me parimaid välja selgitama. Võitjad olime lõpuks ju kõik, kes osalesid. Tore oli näha peresid koos tegutsemas. Tagasiside laste, vanemate ja õpetajate poolt oli positiivne. Mängu kasutatakse meie koolis ka õppetöö mitmekesistamiseks.

Aitäh korraldajatele ja osalejatele.