18. oktoobril Paides toimunud Haridusfestivalil tunnustati Ettevõtliku kooli standardiga neid koole ja lasteaedu, kus on ette võetud organisatsiooni kujundamine tervikuna ettevõtlikuks kooliks ja lasteaiaks. Baastaseme kvaliteedimärk anti ka meie koolile.

Festivalil käis õpilasesindus koos direktori ja huvijuhiga. Kohalolijaid tervitas videokõnega Kaja Kallas ja Yoko Alender jagas oma vaatenurka ettevõtlikust õpetamisest ja õppimisest, et olla tulevikus valmis muutusteks ja paremini kohaneda.

Õpetajatele mõeldud töötubades avastati ettevõtlikkuse erinevaid kihte ning seda, kuidas ettevõtlikkust koolis ja lasteaias arendada. Noortele mõeldud inspiratsioonialal jutustas oma lugu Daniel Levi Viinalass, kes oli kohal koos bändiga, et rääkimise vahele mõni lugu teha.

Osalejate hääletuse tulemusel selgusid edulugude konkursi võitjad, kelle hulgas olid mitmed Järvamaa koolid ja lasteaiad.

Artikkel Järvamaa Arenduskeskuse lehel: https://jarva.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/I45sWyD82hFe/content/id/21415884?redirect=http%3A%2F%2Fjarva.kovtp.ee

Juba järgmisel päeval oli meil koolis tore lõimingutepäev.