Päev enne vaheaega oli koolis lõimingutepäev. Kõigepealt jagasid klassid loodusõppe väljasõitutude ja etevõtete külastuse muljeid. Seejärel asusid kooliastmed eraldi tööle. Väiksemad jagunesid gruppidesse ametite järgi, lahendasid etteantud ülesandeid. Lõpuks esitati endatehtud laule ja esitleti plakateid. Keskmisel kooliastmel tuli gruppides mõelda, kuidas viisk, põis ja õlekõrs saavad üle Emajõe ning ehitada sõiduriist. Vanematel õpilastel valmis vene keele õppimiseks doomino. Töö käigus tehti virgutuspause ja lauldi mitmes keeles. Osalistele üldiselt meeldis õppeainete lõimimine ja kindlasti ei jää see viimaseks.