Järva-Jaani Gümnaasiumis toimus 1. veebruaril 2018 maakonna Nuputa võistlus 5.-6. ja 7. klassidele. Õpilastel tuli 2 tunni jooksul  võistkondlikult lahendada matemaatiline ristsõna, jah-ei vastustega ülesanded, nuputamisülesanded ja loovusülesanded.

5.- 6. klassi võistkonda kuulusid Miia Soosalu (6. klass), Annika Nemvalts (5. klass), Birko-Maari Palusalu (5. klass) ja Marko Mändla (5. klass), kes saavutasid tubli 2. koha. See tagas pääsu vabariiklikule võistlusele 5. mail Tõrvas.

7. klassi võistkonda kuulusid Andre Saare, Hanno-Martti Talts ja Marthen Neeme Pahk, kes saavutasid 6. koha.

Kiitus tublidele õpilastele!

Teate koostas

õpetaja Heli Järve