Roosna-Alliku Põhikool on tervist edendav kool. Oleme märganud, et õpilased kasutavad vahetundides liiga tihti nutiseadmeid.  Õpilasesindus pakub aga tegevusi, mis mõjuksid hästi tervisele ja aitaksid vahetunnis puhata. Viisime õpilaste hulgas läbi küsitluse, millega võiks vahetunnis tegeleda, seejärel koostasime tegevusplaani:

Lauatennis. Paljude soov oli lauatennise mängimine. Koostöös kooli hoolekoguga toimus  heategevusüritus,  mille kaasabil soetasime lauatenniselaua.

“Õpetlik koolikeskkond” I etapp – Õpperada. Valmis õpperada kooli koridorides, mille käigus tutvutakse kooli tegemistega ja kogukonna ajalooga, läbitakse allikaterada, mõõdetakse oma süsiniku jalajälge, uuritakse veepuhastussüsteemi EcoKit, korratakse üle matemaatilised valemid ning jälgitakse trepiastmetel, kui palju kaloreid kaotatakse üesminekul.

“Õpetlik koolikeskkond” II etapp – Ajatelg. Koostöös õpetajatega valmistatakse ette materjal, millest valmib ainekabinettide juurde koridori põrandale  kleebise näol ajatelg. Selles leidub palju õppetööd toetavat ja silmaringi avardavat materjali. Töö teostaja KÜ Kujundus.

“Õpetlik koolikeskkond” II etapp – Ajatelg. Koostöös õpetajatega valmistatakse ette materjal, millest valmib ainekabinettide juurde koridori põrandale  kleebise näol ajatelg. Seda kasutatakse õppeainete lõimimisel, lisaks saab iseseisvalt silmaringi avardada.

Asendame nutiseadmed sportlike tegevustega. Esitasime projektitaotluse “50 head ideed” konkursile. Meie taotlus sai tegevuste elluviimiseks heakskiidu. Jätkame õpilaste suunamist õuetegevustesse, soetasime juurde spordivahendeid. Korraldame ühistegevusi.

Täname koostöö eest õpilasi, õpetajaid, Roosna-Alliku Vallavalitsust, kooli hoolekogu ja Eesti Lastekirjanduse Keskust!